Midlertidige lokalregler indtil 1. april 2019

Spil med lejeforbedring

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Lempelse fra luftningshuller

Hvis en spillers bold ligger i eller berører et luftningshul:

(a) Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b. Hvis bolden kommer til at ligge stille i et andet luftningshul, kan spilleren igen tage lempelse efter denne lokalregel.

(b) Bold på Greenen. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1d.

Men gene eksisterer ikke, hvis luftningshullet kun er til gene for spillerens stance eller spillelinje.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

OBS. Der kan fortsat handicapreguleres med disse lokalregler.