Indkaldelse til generalforsamling I Sebber Kloster Golfklubs Venner

Mandag d. 25-2 -2019 kl. 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Valg af bestyrelse?
  5. Valg af revisor?
  6. Indkomne forslag.
  7. Herunder nedlæggelse af klubben.

Bestyrelsen består af følgende:
Formand Olav M. Pedersen
Kasserer Olav M. Pedersen. Efter vores kasserer Poul Seldes død, overtog Olav pladsen året ud.
Henning Krogh
Ole Olesen
Åge Pedersen

Der er flertal i bestyrelsen for nedlæggelse.  Årsag:  Vi savner opbakning, men synes samtidig,
det er spild af det store arbejde, det har været, med at oprette og registrere klubben, ved det offentlige og banken. Vi erkender samtidig, at vi måske ikke har været dygtige nok til at gøre opmærksom på klubben. Bestyrelsen håber, der er nogle i klubben, der vil tage over, da vi kan se opgaver for klubben i fremtiden.
Så vi håber, der er nogle medlemmer, der vil gøre et stykke arbejde i bestyrelsen for SKG’s venner.
Vil du vide mere om klubben, så kontakt bare en af os.

Bestyrelsen