Ang. generalforsamling 2020

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal indkaldes til generalforsamling d. 24. november, og at vi venter med afholdelsen til næste år, når situationen forhåbentlig er blevet bedre. Begrundelserne for beslutningen er nedenstående:

 1. Smittetrykket har været stigende den seneste tid, og risikoen for at blive smittet er derfor kraftigt stigende. Derfor skal vi alle passe bedre på.
 2. De nuværende ”regler” vedr. afholdelse af generalforsamlinger m.m. i foreninger med op til 500 deltagere på særlige vilkår, er foreløbig kun gældende indtil 22. nov (2 dage før evt. generalforsamling).
 3. Der kan være en hel del medlemmer, der føler det utrygt at deltage i generalforsamlingen og derfor bliver hjemme. Vi er klar over, at de kan lade sig repræsentere med en fuldmagt, men det kræver så, at de ved, hvem der deltager.
 4. Der er efter vores opfattelse ikke ”livsvigtige” spørgsmål, der nu og her kræver en generalforsamlingsbeslutning.
 5. Fyldigt materiale vedr. regnskab og budget er tidligere sendt ud til medlemmerne. Efter næste bestyrelsesmøde udsendes en opdateret udgave.

Nye Covid19 restriktioner

Fra mandag den 26. oktober træder et nyt forsamlingsforbud på max 10 personer i kraft.
Det betyder, at officielle og uofficielle klubber i klubben ikke længere må forsamles mere end 10 personer ad gangen. I må gerne gå ud og spille golf med løbende start, men ingen samling før eller efter spillet. Så tilpas det således, at I løbende kommer og forlader klubben.
Fra torsdag den 29. oktober skal alle bære mundbind, når man færdes i klubhuset. Mundbindet må tages af, når man sidder ned.
Det er vigtigt, at alle overholder de udstukne regler, så vi kan blive ved med at spille golf og samtidig passe godt på hinanden. Er der spørgsmål kan de rettes til sekretariatet 22104500 eller kontor@sebbergolf.dk
Povl Munk

Oplevelse på jeres bane i dag 24/10 – pli hos unge spillere :-)

Vi (3 greenfeegæster) slog ud på jeres bane kl. 10.40 i dag.
På hul 5 “fanger” vi sidste bold af jeres juniorafslutning (4 piger mellem 8 og 13 år vil jeg skyde).
Da vi er ved at putte – kommer 2 af dem over til os, og står bare afventende indtil vi alle har puttet færdig.
Derefter spørger de, om vi har lyst til at blive lukket igennem, idet vi ser ud til at være en hurtigere bold end dem. Det takker vi selvfølgelig ja til, og mens vi driver ud på hul 6, står de alle 4 samlet i venstre side inde under træerne. Da vi går forbi dem, vinker de og ønsker os en god tur.
Jeg skriver til dig i din egenskab af formand for klubben – det var nemlig bare en FED oplevelse for os, og jeg håber, at I vil give min ros videre til de 4 unge piger, og fortælle om min mail, for det er ikke i alle golfklubber man oplever den form for pli og hos så unge spillere 👍😉
Den oplevelse var hele turen fra Randers værd !!
Mange hilsner fra tilfredse greenfee gæster fra Volstrup Golfklub

Nyhedsbrev fra Baneudvalget

Oktober 2020

Da generalforsamling og medlemsmøde igen er aflyst pga. COVID 19, vil vi i det nye baneudvalg gerne orientere om, hvad der er sket på og omkring banen i det sidste stykke tid.

·       Der er sat snore op forskellige steder på banen, ikke for at genere spillerne, men for at beskytte de udsatte steder, vi har på banen.

·       Der er som forsøg blevet prikket, gødet, sået græs og dresset på alle par 3 huller.

·       Der er blevet kørt stenmel på stier der manglede og ny sti Hul 17 er ved at blive etableret.

·       Der er lavet reparation på hul 2 og 15 ved green ( klar til sæsonstart 2021 ) og samtidig er der lavet en Dropzone, som skal benyttes hvis man havner i området ”areal under rep. med spilleforbud”.

·       Der er lavet reparation af kant på teested hul 1.

Der er rigtig mange ting store som små, vi i baneudvalget gerne ser lavet, men vi mangler frivillige til at lave mange af disse, da vi IKKE kan trække flere timer ud af greenkeeper-staben.

Hvis du gerne vil give en hjælpende hånd i klubben, skriver du bare til en af os i udvalget, så tager vi en snak om hvad og hvordan.

Vi vil gerne henstille til, at alle respekterer de tiltag, der er lavet, således at vores dejlige bane igen kan skinne som en af Danmarks bedste baner.

ORDENSREGLER FOR SPIL PÅ BANEN

Ved spil på Sebber Kloster Golf Klubs bane skal DGU’s golf- og etiketteregler samt Sebber Kloster Golf Klubs ordensregler overholdes.

FRA GREENKEEPEREN
Golfvogne holdes minimum tre meter fra kant af teesteder, greens og bunkers.
Passage mellem greens og bunkers med golfvogne er ikke tilladt.
Mærker og fodspor i bunkers udglattes omhyggeligt med rive, der efter endt brug lægges i bunkeren på tværs af spilleretningen.
Nedslagsmærker rettes op på greens. HUSK: Pitchfork skal medbringes og bruges.
Opslåede tørv lægges på plads.

Hilsen baneudvalget

PS. A bad day at golf, still beats a good day at the office!!

Gaver og mulighed for momsrefusion

Kære medlemmer

Bestyrelsen vil gerne, endnu engang, opfordre dig til at hjælpe. Vi vil også gerne i 2020 have momsrefusion. Hvis du vil hjælpe, drejer det sig om mange penge for klubben – men få for dig. 

Momsrefusion bliver først udbetalt om efteråret det følgende år. I 2018 donerede 160 medlemmer og sponsorer kr. 200 og det udløste en momsrefusion på  kr.164.000. I 2019 lykkedes det os at få 135 medlemmer og sponsorer til at donere kr. 200, hvilket netop er resulteret i en momsrefusion på kr. 174.490.

Gavebeløbet for 2020 vil gå til en læ- og informationsbygning ved hul 1, hvor der er mulighed for udover at søge læ, også at blive informeret om konverteringstabeler, lokalregler, midlertidige lokalregler, arbejder på banen og hvad gæster og medlemmer i øvrigt kan have brug for inden de starter på en runde golf.

Betingelserne er følgende: 

 1. Minimum 100 MEDLEMMER/SPONSORER skal senest 31. december 2020 have givet klubben en gave på minimum 200 kr. Gaven er fuldt fradragsberettiget i skatten, hvis vi får CPR- eller CVR-nummer.
 2. Klubben skal have min. 300 medlemmer, hvilket vi opfylder. 
 3. Gaven må ikke være en del af kontingentet. 
 4. Puljen til momsrefusion er på 165 millioner kr., og hvis ansøgningerne overstiger dette, reduceres der forholdsmæssigt. 
 5. Vedtægterne skal opfylde betingelserne. Det gør de. 

Det, du skal gøre, er at benytte en af følgende 3 metoder: 

 1. Overfører beløbet til reg. nr. 9367 konto 4584780806. Skriv gave og medlemsnummer. 
 2. Overfører beløbet til reg. nr. 8461 konto 0001114517. Skriv gave og medlemsnummer. 
 3. Betale på Probox vælg varer/udlejning og dernæst gave til klubben. Skriv Gave og medlemsnummer. 

Hvis du vil have fradrag for beløbet, skal du udfylde og aflevere dit medlemsnummer, navn, adresse og Cpr-nummer på en blanket, som ligger klar både i shop og på skranken ved kontoret. Blanketten skal afleveres på kontoret senest 31. december 2020. Vi står for indberetningen til skat, du kan ikke selv foretage dig noget i den forbindelse. Vi håber meget, at I igen vil støtte op om Sebber Kloster Golf Klub.

Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 22 10 45 00.

På bestyrelsens vegne

Povl Munk

Generalforsamling og efterflg. medlemsmøde er aflyst

Generalforsamlingen og medlemsmødet planlagt til afholdelse torsdag 1. oktober er udsat indtil videre pga nye COVID19- forholdsregler.
Der bliver udsendt nærmere oplysninger i løbet af ugen.

Ny trappe og fornyede bænke

Klubmesterskaberne i hulspil