Åben sommerferieturnering 14. juli


Turneringsudvalget har fået lov til at oprette en sommerferieturnering.

Turneringen bliver en hverdagsturnering
– spilles d. 14. juli kl. 10.00 med baglæns gunstart
– åben for alle.

Formatet er fourball/bestball: Fourball er et par-spil, hvor alle spiller deres egen bold, men det er parrets bedste score på hvert hul, der tæller.
Så ud og find en makker, som vil spille med – men hvis det ikke lykkes, så vil turneringsudvalget se om de kan være behjælpelige.
Der vil være mulighed for at bestille kold kartoffelsalat med frikadeller til efter runden.

Tilmeldingen åbner d. 1. juli, og der er plads til 48 spillere, – så først til mølle.

Golfens Dag 21. juni

VI GLÆDER OS TIL AT VISE DIG, AT….
også DU vil synes, at golf er både sjovt og spændende.
Vi vil derfor søndag den 21. juni fra 10-14 gerne præsentere dig for de glæder og oplevelser, golf giver os alle – uanset alder og køn.
Vi mødes i klubhuset kl. 10.00 til en kort orientering om dagen og SEBBERKLOSTER GOLF KLUB.
Herefter vil klubbens træner Kristian Jeppesen give instruktion, og du får mulighed for at spille på klubbens par 3-bane.
Dagen afsluttes med grillpølser samt øl, vand eller kaffe.
Praktiske oplysninger: Mød op med godt humør og klædt på til lejligheden. Du låner golfudstyr og bolde af klubben.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Lene Krath, mobil 2327 6990 eller mail:begynderudvalg@sebbergolf.dk

Klubber i klubben m.m. åbner 8. juni

Den 8. juni, åbner vi for vores klubber i klubben og nærmer os en almindelig dagligdag i golfklubben. Sekretariatet er igen åbent tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 9 til 1400, ligesom shoppen igen lukker op. Åbningstiderne bliver sat op i løbet af den kommende uge, men shoppen er, som minimum åben, når sekretariatet er åbent. Vi glæder os til at få gang i golfklubben igen, men vi skal selvfølgelig stadig tage hensyn til hinanden – spritte af og holde afstand.


Det er nu muligt at bestille mad hos Nibe Pizza & Steak House, når I kommer forbi på hul 14, hvor det nye skilt er sat op. God fornøjelse og velbekomme.

Venlig hilsen, Povl
Sebber Kloster Golf Klub
22 10 45 00

Klub 9 starter igen onsdag 3. juni

Klub 9 starter onsdag den 3. juni, og klubben er åben for alle, der har lyst til 9 huller onsdag eftermiddag/aften. Du skal møde og have et scorekort klar til kl. 1700 – udskrevet til rød tee og en matchfee på 20,- kr., der enten kan betales på proboxen eller kontant til matchlederen. Der er en hjælper med i hver bold, så der er mulighed for vejledning rundt på stor bane, hvor der spilles på de første ni huller, og der sluttes af med fælles præmieoverrækkelse.

Der mangler lidt hjælpere, så har du lidt rutine og kan afse ca. hver fjerde onsdag aften, så må du rigtig gerne melde dig hos Poul Erik Sørensen tlf. 25521501. Der mangler i særlig grad kvindelige hjælpere.

Rigtig god fornøjelse med spillet og husk at møde op, hvis du har mod på lidt udfordring på stor bane.

Nye retningslinjer!

Mandag er vi klar med nye retningslinjer som anført i nyhedsbrev fra DGU. For Sebber gælder bl.a., at boldvaskere, skraldespande og river i bunkers er på plads igen. Foring i kopholder er fjernet. Husk altid at holde 2 meters afstand. Toiletter i klubhus er nu åbne. Køkken og baderum er fortsat lukket. Det er igen muligt at opholde sig i og udenfor klubhuset, og drikkevarer kan købes fra køleskabet. Fadølsanlæg kan kun benyttes, når der er betjening. Der er placeret sprit flere steder i klubhuset, men vi anbefaler, at spillerne også medbringer deres egen sprit på runden.

Ved klik på linket herunder, kan læses den fulde tekst fra Dansk Golf Union.
Nye retningslinjer – DGU

Midlertidig lokalregel forlænges til udgangen af september

Af hensyn til banens pleje og fairplay for spillerne indføres midlertidig lokalregel for det generelle område, klippet til fairway højde eller lavere. Den midlertidig lokalregel gælder for luftningshuller og ikke mindst beskadiget områder med ingen eller lidt græs.
Den midlertidig lokalregel er gældende frem til og med 31. maj 2020, hvor vi håber på at vejr og vind er med os så banen igen kan spilles på normal vis.
Midlertidig lokalregel gældende til og med 30. september
 
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairway højde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placerer den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelses område:
 
    • Referencepunkt for luftningshuller:                                   Boldens oprindelige sted.
    • Referencepunkt ved beskadiget områder:                        Nærmeste punkt for fuld lempelse.
    • Størrelse af lempelsesområde målt fra referencepunkt: Længde af et scorekort med følgende begrænsninger
  • Må ikke være tættere på hullet
  • Skal være i det generelle område
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med midlertidig lokalregel: Generel straf efter regel 14.7a
 
Regel- og HCP udvalget

Golfring 2020 og COVID-19-relateret vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne

Kære GOLFRING 2020 medlem

Vi er glade for at kunne fortælle, at fra på torsdag den 17. april genåbner GOLFRING 2020 på alle seks baner. Som følge af forskelligt ”set-up” på de respektive baner og klubhuse, så henstiller vi til, at man sætter sig ind i de forhold, som er gældende hos den klub, man besøger. Vi vil gerne i fællesskab pointere vigtigheden af, at man følger de restriktioner, som er gældende hvert enkelt sted, og at man selvfølgelig følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kun på den måde kan vi fortsat forsvare at holde banerne åbne.
Da det ikke alle steder er muligt at bekræfte starttider, er det midlertidigt ikke nødvendigt. Det er så til gengæld ekstra vigtigt, at du er meget disciplineret i forhold til at få slettet eventuelle tider, som ikke bruges. Det er selvsagt stadig forbudt at gå ud og spille uden at have booket en tid.
Vi glæder os til at se jer på de forskellige baner og håber på en masse glade golfrunder.

COVID-19-relateret vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne

R&A har efter henvendelser udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasningerne er gældende, indtil DGU annullerer dem.

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.

● Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.

● Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Flagstænger

● Klubben kan, som en midlertidig ordensregel, vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver tid.

● Klubben kan vælge ikke at have flagstænger i hullerne

Hullet og bold i Hul

Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm.

Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:

● Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens overflade.

Bunkers

River anbefales fjernet.

Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Runder spillet under disse forhold kan være handicaptællende.