Cross Country

42 spillere var mødt op til årets Cross Country, Trods dårlig vejrudsigt, spillede vi i fint golfvejr.
Nærmest flaget på hul 1: Dorthe Nielsen
Nærmest flaget på hul 5: Hanna Kristensen
3. Plads: Hold 10, Henning Kusk Larsen, Kaj Tyllesen, Frands Christensen, Henning Krogh Nielsen
2. Plads: Hold 11, Søren Christiansen, Børge Jensen, Dorthe Nielsen, Erik Clausen
1. Plads: Hold 12, Claus Roskjær, Niels Henrik Jensen, Ole Havsager, Poul Erik Jensen

Program til medlemsmøde 12. november 2018

Mødet starter kl. 19.00

  1. Velkomst og status i forhold til medlemsstatistik og golfspilleren i centrum, ved Povl Munk
  2. Nye medlemmer: Tiltrækning, integrering og fastholdelse, ved Kristian Jeppesen.
  3. Regler 2019: Hans Jørgen Krath
  4. Baneafmærkninger: out of bound Engsløjfen, rødt teested hul 7 Engsløjfen og dropzone hul 7 Klostersløjfen. Regel og handicapudvalget.
  5. Persondataforordningen: status og endelig implementering. Povl Munk
  6. Økonomi: kort status, herunder shoppen. Bjarne Svendsen
  7. Banen: Status.
  8. Shelters: Status ved Leif Jensen
  9. Vandreservoir – vintermedlemskab – spørgsmål – tak for i aften, Povl Munk.

Vinterregler 2018/2019

Vi hjælper alle med at bevare banen så intakt som muligt!!
Greens:
Som udgangspunkt spilles til sommergreens hele vinteren.

I tilfælde af frost eller rimfrost, er det ikke tilladt at spille bagni, men forni er åben for spil fra vinterteested til vintergreen.

Brug gerne Pay & Play banen som alternativ til bagni. Her er sommergreens hele året.

Trolley:
Ved anvendelse af trolley henstilles der til kørsel i højre eller venstre side af fairway og gerne i semiroughen.
Lad vognen stå i roughen og tag kun det nødvendige værktøj med frem til bolden. På den måde undgår vi unødvendig slid på fairway.
I tilfælde af frost på fairway henstilles til at anvende bærebag.

Buggy:
Fra 1. november til 1. april er der som udgangspunkt lukket for kørsel med buggy på banen. Klubbens medlemmer kan i særlige tilfælde få en skriftlig tilladelse til at køre buggy på anviste stier.

Fairway:
Der henstilles til at anvende lejeforbedring, således turfmærker undgås.
På grund af den manglende vækst, har græsset i vinterperioden ingen mulighed for restituering, og i tilfælde af frost bliver græssets saft og celler stive og sårbar overfor belastning og sygdomsangreb.

Vis hensyn:
Tag i det hele taget så meget hensyn til banen som muligt, så vi også næste år kan glæde os over en flot og velplejet bane.

Skilte på klubhuset markerer om der spilles efter vinterregler.

Vi håber alle viser forståelse og tager hensyn til vores vinterregler.

God vintersæson til alle
Greenkeeperne og baneudvalget

Cross Country – oplev banen på en helt ny måde!

I Cross Country spilles banen over tolv huller, der ikke følger banens normale forløb, men f.eks. kan 1. hul spilles fra teested til 3. huls green, 2. hul: fra 4. tee til 6. green, 3. hul: fra 7. tee til 9. green etc.

Der spilles Texas Scramble i hold bestående af 3-4 spillere. På 1. hul driver ALLE, hvorefter man vælger det bedste drive. Herfra slår alle så deres andet slag; af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredje slag og så fremdeles, til bolden er i hul.

Stedet, hvorfra bolden skal slås, markeres, og her dropper de øvrige spillere deres bolde.

Hver spiller skal have sit drive valgt 4 gange. De sidste 2 drives er frit valg. Der vælges en holdkaptajn, som fører det fælles scorekort og holder regnskab med, hvis drive der vælges. Dette markeres på scorekortet med spillerens initialer.

Mødetid senest kl. 9.30

Turneringen er en åben turnering.

Max. handicap er 54.

Der sættes blandede, jævnbyrdige hold med nogenlunde ens samlet spillehandicap.

Der vil være mulighed for at købe suppe efter turneringen. Pris 30 kr.
Sidste tilmelding er 8. november 2018 kl. 16:00.

Link til tilmelding herunder:
https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/?language=1030#/competition/1371045/info

Referat fra Royal Trophy

Af Jesper Thøger Christensen

Weekenden den 13-14. oktober deltog jeg i Royal Trophy. En 54 hullers turneringer for den danske amatørelite. Turneringen blev afholdt af Københavns Golf Klub på deres bane i Dyrehaven og bød således på en fantastisk natur med kronhjorte på tæt hold og eremitageslottet i baggrunden. Klubben som er stiftet i 1898 er i øvrigt Skandinaviens ældste golfklub. Vejret var fantastisk og roughen ikke så slem som den ellers kunne være, så vinderscoren var lav og der blev tilmed sat banerekord i 64 slag (-7) på finaledagen.

Kun 22 ud af 45 deltagere ville klare cuttet. Så med to runder på 79 og 80 slag, samlet 17 over par, var jeg 8 slag fra at klare cuttet og deltagelse i finalerunden om søndagen. Målsætningen om at klare cuttet blev således ikke opfyldt, men placeringen svarede dog til min rangering i forhold til handicap.

Det var en stor oplevelse af spille på banen i Dyrehaven og opleve løvfaldssommerens smukke farver. Ligesom det var lærerigt at prøve sig selv af mod den danske amatørelite.

Se resultater på linket nedenfor:

https://www.golfbox.dk/livescoring/tour/?language=1030#/competition/1392039/leaderboard

Vintertidsturnering søndag den 28. oktober

Turneringen blev afviklet som flagspilsturnering.
Der mødte 25 golfere op trods vejret, der bød på både sne- og haglbyger. Det afskrækkede dog ingen, og alle spillerne gennemførte flagturneringen 👍.
Der blev spillet slagspil, og når man havde brugt sine tildelte antal slag, satte man sit flag, hvor man var nået til på banen.
På forni var der 19 deltagere og på bagni var der 6 deltagere.
Forni blev vundet af Jesper Thøger Christensen, der satte flaget på hul 19 i bunkeren, efter han havde drivet ud igen på hul 1.
Nr 2: Svend Pedersen, der puttede i hul med sit sidste slag på hul 18.
Nr 3: Bente Houmann, der satte flaget ved sidste læhegn på hul 18.
Nr 4: Aage Pedersen, der satte flaget i bunkeren efter at have drivet ud på hul 18.
Bagni blev vundet af Bjarne Thomsen, der puttede i hul på hul 8.

Vintertidsturnering med flagspil søndag den 28. oktober

Hvert år afholder Sebber Kloster Golf Klub vintertidsturnering, når vi skifter fra sommertid til vintertid. Det er en åben turnering.

Spilleformen er flagspil. Hver deltager får udleveret et flag, hvorpå man skriver sit navn. Flaget placeres, hvor bolden ligger, når spilleren har brugt så mange slag som banens par + de tildelte slag. Har spilleren ikke anvendt alle sine slag efter 18 huller, fortsættes på en ny runde, til slagene er brugt. Vinderen er den, som når længst.

Hvor langt når du? 😉

Tilmelding til turneringen og mere info finder du her: https://www.golfbox.dk/app_livescoring/tour/?language=1030#/competition/1371044/info.

Sidste tilmelding er 25. oktober kl. 16:00