Referat af generalforsamling i SKG’s Venner

25. februar holdt SKG’s Venner generalforsamling. Beretningen blev godkendt. Om klubbens virke i 2018 blev det oplyst, at der er blevet indkøbt en vaskemaskine med indbygget tørretumbler til pigerne, der servicerer i klublokalerne. De har hidtil taget alt vasketøj med hjem for få det vasket. De har givet udtryk for tilfredshed med maskinen. Endvidere har klubben overtaget indkøbet af et webkamera til aflæsning af skiltet, hvor man kan se om der er vintergreen. Det er formålet, at medlemmer og greenfee-spillere kan gå ind på hjemmesiden og se, om der er sommer eller vintergreen. Det lyder meget let. Men der har været meget store problemer med at få kamera og hjemmeside til at samarbejde. Hanna Kristensen har brugt rigtig mange timer for at få det til at fungere.

Valg af ny bestyrelse blev udskudt. Årsag. Der er flertal for at nedlægge klubben på grund af manglende tilslutning. Der skal findes minimum 3 nye medlemmer til bestyrelsen. I efteråret mistede vi vores kasserer Poul Selde. Vi prøver på, om ikke det vil være muligt at finde nok til en ny bestyrelse, da det har været et meget stort arbejde med at oprette klubben. Især registrering hos det offentlige og oprettelse af bankkonto. Det må alt andet lige være en fordel for golfklubben, at der er én klub, der kan træde til og støtte med forskellige ønsker. Der er brug for 3 medlemmer.

Kassebeholdning pr. 1-19 er 4437,91 kr. Webkameraet skal betales af dette beløb.

Igen et opråb til medlemmerne af Sebber Kloster Golfklub hjælp med at få lavet en bestyrelse. Det kræver ikke så meget i indsats, at det er vanskeligt at finde tid. Og til de øvrige medlemmer: prøv om ikke I kan finde 100 kr. for at støtte klubben. 100 kr. er ikke mere end 3 øl og en kop kakao.

Bestyrelsen

Ps. Webkameraets problemer er løst. Nu skal det blot installeres. Stor tak til Hanna Kristensen.