Medlemsmøde 16. november

1. Medlemsudvikling

• Povl Munk Christensen gennemgik udviklingen gennem de sidste ti år. I 2014

toppede vi med 646 fuldtidsmedlemmer. I 2019 var vi nede på 465

fuldtidsmedlemmer. I år har vi 681 fuldtidsmedlemmer.

• Kontingentet på Engsløjfen hæves, da klubben har udgifter på registreringen ved

DGU. De øvrige kontingenter ændres ikke.

• Der blev diskuteret afstandskrav for langdistancemedlemmer. Vi har ingen i

øjeblikket.

2. Baneudvalget

• Der blev takket for deltagelse i arbejdsdagene og frivilligt arbejde i det hele taget.

• Der bliver renset sø op på hul 5 med gravemaskine.

• Der er topdresset på bagni.

• Alle fairways er blevet behandlet med afspændingsmiddel, striglet og gødet.

• Påbegyndt vertikalskæring på Engsløjfen

• Der sprøjtes mod svamp.

• Ny sti til Driving Range

• Roughklipning er bestilt til foråret.

• Planlagt topdressing af forni næste år, hvis økonomien tillader det.

• Plejeplanen er opdateret og følges til punkt og prikke.

• Alle opfordres til at hjælpe med at banen står flot ved opretning af

nedslagsmærker, turfs lægges på plads/kanterne trædes ned, river lægges på

plads på laveste sted i bunker osv.

• Der blev efterspurgt respons på tidligere indsendt forslag til ændring af hul 7’s

forløb. Baneudvalget udfærdiger svar til forslagsspillerne.

• Der er startet med oplæg på fairway indenfor et scorekort.

3. Frivillige

• Der er stadig brug for frivillige både for løsning af opgaver, men også pga. det

sociale aspekt. Vi prøver over vinteren at opgøre arbejdsopgaverne, vi gerne vil

have frivillige til at hjælpe med at løse, så vi kan få dem fremlagt til foråret.

• Opfordring til at støtte gaveindsamlingen til momsrefusion for 2021. Der skal

gaver til fra 100 medlemmer, og i dag har vi fået fra 63.

• Hjemmesiden trænger til opdatering. Måske også et vinterprojekt.

4. Pro’en

• Kristian Jeppesen fortalte om undervisningen i år: Juniorafdelingen, 6-13 år, er

gået fra 5-6 aktive til 25-30 aktive. Mellemste juniorer, 14-18 år, prøver at få flere

ud på banen. Store juniorer, 19-25 år, mange nye unge spillere.

• Stor tak til alle begynder-hjælpere, der har været med til at få 120 nye spillere

igennem i år.

• Både herre- og dameelite har plads til flere spillere.

• To rejser til foråret: Porto Santo og Lissabon – Montado. Materiale om rejserne

ligger fremme ved indgangen til klubhuset og udsendes også som nyhedsbrev.

Der kommer også forskellige træningstilbud via nyhedsbrev.

• Der findes en app, Kinexit, der har gode øvelser for golfspillere.

• Samarbejde med Profysio om holdtræning.

5. Evt.

• Forespørgsel og opfordring om dialog angående klosterets planer om

genplantning af gran. Der er en dialog i gang.

Delvis momskompensation for 2020

Bestyrelsen har i dag modtaget den herlige besked fra Told & Skat på, at vi modtager

kr. 227.662 i momskompensation for året 2020.

Vi håber meget på, at medlemmerne støtter op om årets indsamling og støtter med en gave på kr. 200,00.

Vi skal minimum modtage gaver fra 100 personer.

Det, du skal gøre, er at benytte en af følgende 3 metoder: 

 1. Overføre beløbet til reg. nr. 9367 konto 4584780806. Skriv gave og medlemsnummer.
 2. Overføre beløbet til reg. nr. 8461 konto 0001114517. Skriv gave og medlemsnummer.
 3. Betale på Probox. Vælg varer/udlejning og dernæst gave til klubben. Skriv gave og medlemsnummer.

De bedste hilsner og god weekend

Sebber Kloster Golf Klub
Bjarne Svendsen

Julefrokost fredag 3. december kl. 13.00

for ALLE med tilknytning til golfklubben


Julefrokosten består af:
Hvide sild med karrysalat.
½ æg med rejer og mayonnaise
Grønlangkål, flæsk, skinke og brunede kartofler
Leverpostej med rødbeder
Frikadeller med rødkål
Risalamande med kirsebærsovs
Kaffe og småkager
Drikkevarer købes i klubben. Specialpris på snaps kr. 5,00 for 2 cl.

Pris for at deltage i arrangementet er kr. 125, som betales på probox.
Tilmelding og betaling senest d. 25. november.
Du er først tilmeldt, når du har betalt, og tilmelding er bindende.

Er der nogle, der vil sponsorere en dåse småkager, eller en flaske snaps, eller en pose kaffe, eller evt. en mandelgave, vil det være rigtig dejligt.

Der hænger seddel i klubben, hvor I kan skrive jer på, hvis I vil sponsorere en af delene, og ligeledes er der en seddel hvor I kan skrive jeres navn på, når I har betalt.
Vi håber, rigtig mange vil bakke op om arrangementet. 

De bedste hilsner
Julefrokostudvalget

Gaveindsamling 2021

Kære medlemmer 

Bestyrelsen vil gerne endnu engang opfordre dig til at hjælpe, så vi også i 2022 kan opnå momsrefusion. Hvis du vil hjælpe, drejer det sig om formentlig mange penge for klubben – men få for dig. I 2020 lykkedes det os at få 135 medlemmer til at donere kr. 200, hvorefter vi sendte en ansøgning til Skat og blev godkendt til momsrefusion. Vores momsgrundlag for 2020 er kr. 561.562.  Refusionen får vi først udbetalt i løbet af november 2021.  Vi ved ikke, hvor meget vi får refunderet endnu, men i 2020 fik vi kr. 174.460 retur i delvis momskompensation for året 2019. Vi vil også meget gerne have refusion for 2021. Det indkomne gavebeløb har vi tænkt at øremærke til nye golfsæt til begyndere og udlejning samt supplement af havemøbler på terrassen.

Betingelserne er følgende: 

 1. Minimum 100 MEDLEMMER/SPONSORER skal senest 31. december 2021 have givet klubben en gave på minimum 200 kr. Gaven er fuldt fradragsberettiget i skatten. Hvis vi får CPR- eller CVR-nummer, indberetter golfklubben.
 2.  Klubben skal have min. 300 medlemmer, hvilket vi opfylder.
 3. Gaven må ikke være en del af kontingentet.
 4. Puljen til momsrefusion er på 165 millioner kr., og hvis ansøgningerne overstiger dette, reduceres der forholdsmæssigt.
 5. Vedtægterne skal opfylde betingelserne. Det gør de.

 Det, du skal gøre, er at benytte en af følgende 3 metoder: 

 1. Overføre beløbet til reg. nr. 9367 konto 4584780806. Skriv gave og medlemsnummer.
 2. Overføre beløbet til reg. nr. 8461 konto 0001114517. Skriv gave og medlemsnummer.
 3. Betale på Probox. Vælg varer/udlejning og dernæst gave til klubben. Skriv Gave og medlemsnummer.

Hvis du vil have fradrag for beløbet, skal du udfylde og aflevere dit medlemsnummer, navn, adresse og Cpr-nummer på en blanket, som ligger klar både i shop og på skranken ved kontoret. Blanketten skal afleveres på kontoret senest 31. december 2021. Vi står for indberetningen til skat, du kan ikke selv foretage dig noget i den forbindelse. Vi håber meget, at du igen vil støtte op om Sebber Kloster Golf Klub.
Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 22 10 45 00.

På bestyrelsens vegne
Povl Munk