Turnering

Gaveindsamling 2021

Kære medlemmer 

Bestyrelsen vil gerne endnu engang opfordre dig til at hjælpe, så vi også i 2022 kan opnå momsrefusion. Hvis du vil hjælpe, drejer det sig om formentlig mange penge for klubben – men få for dig. I 2020 lykkedes det os at få 135 medlemmer til at donere kr. 200, hvorefter vi sendte en ansøgning til Skat og blev godkendt til momsrefusion. Vores momsgrundlag for 2020 er kr. 561.562.  Refusionen får vi først udbetalt i løbet af november 2021.  Vi ved ikke, hvor meget vi får refunderet endnu, men i 2020 fik vi kr. 174.460 retur i delvis momskompensation for året 2019. Vi vil også meget gerne have refusion for 2021. Det indkomne gavebeløb har vi tænkt at øremærke til nye golfsæt til begyndere og udlejning samt supplement af havemøbler på terrassen.

Betingelserne er følgende: 

  1. Minimum 100 MEDLEMMER/SPONSORER skal senest 31. december 2021 have givet klubben en gave på minimum 200 kr. Gaven er fuldt fradragsberettiget i skatten. Hvis vi får CPR- eller CVR-nummer, indberetter golfklubben.
  2.  Klubben skal have min. 300 medlemmer, hvilket vi opfylder.
  3. Gaven må ikke være en del af kontingentet.
  4. Puljen til momsrefusion er på 165 millioner kr., og hvis ansøgningerne overstiger dette, reduceres der forholdsmæssigt.
  5. Vedtægterne skal opfylde betingelserne. Det gør de.

 Det, du skal gøre, er at benytte en af følgende 3 metoder: 

  1. Overføre beløbet til reg. nr. 9367 konto 4584780806. Skriv gave og medlemsnummer.
  2. Overføre beløbet til reg. nr. 8461 konto 0001114517. Skriv gave og medlemsnummer.
  3. Betale på Probox. Vælg varer/udlejning og dernæst gave til klubben. Skriv Gave og medlemsnummer.

Hvis du vil have fradrag for beløbet, skal du udfylde og aflevere dit medlemsnummer, navn, adresse og Cpr-nummer på en blanket, som ligger klar både i shop og på skranken ved kontoret. Blanketten skal afleveres på kontoret senest 31. december 2021. Vi står for indberetningen til skat, du kan ikke selv foretage dig noget i den forbindelse. Vi håber meget, at du igen vil støtte op om Sebber Kloster Golf Klub.
Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 22 10 45 00.

På bestyrelsens vegne
Povl Munk