Medlemsmøde 16. november

1. Medlemsudvikling

• Povl Munk Christensen gennemgik udviklingen gennem de sidste ti år. I 2014

toppede vi med 646 fuldtidsmedlemmer. I 2019 var vi nede på 465

fuldtidsmedlemmer. I år har vi 681 fuldtidsmedlemmer.

• Kontingentet på Engsløjfen hæves, da klubben har udgifter på registreringen ved

DGU. De øvrige kontingenter ændres ikke.

• Der blev diskuteret afstandskrav for langdistancemedlemmer. Vi har ingen i

øjeblikket.

2. Baneudvalget

• Der blev takket for deltagelse i arbejdsdagene og frivilligt arbejde i det hele taget.

• Der bliver renset sø op på hul 5 med gravemaskine.

• Der er topdresset på bagni.

• Alle fairways er blevet behandlet med afspændingsmiddel, striglet og gødet.

• Påbegyndt vertikalskæring på Engsløjfen

• Der sprøjtes mod svamp.

• Ny sti til Driving Range

• Roughklipning er bestilt til foråret.

• Planlagt topdressing af forni næste år, hvis økonomien tillader det.

• Plejeplanen er opdateret og følges til punkt og prikke.

• Alle opfordres til at hjælpe med at banen står flot ved opretning af

nedslagsmærker, turfs lægges på plads/kanterne trædes ned, river lægges på

plads på laveste sted i bunker osv.

• Der blev efterspurgt respons på tidligere indsendt forslag til ændring af hul 7’s

forløb. Baneudvalget udfærdiger svar til forslagsspillerne.

• Der er startet med oplæg på fairway indenfor et scorekort.

3. Frivillige

• Der er stadig brug for frivillige både for løsning af opgaver, men også pga. det

sociale aspekt. Vi prøver over vinteren at opgøre arbejdsopgaverne, vi gerne vil

have frivillige til at hjælpe med at løse, så vi kan få dem fremlagt til foråret.

• Opfordring til at støtte gaveindsamlingen til momsrefusion for 2021. Der skal

gaver til fra 100 medlemmer, og i dag har vi fået fra 63.

• Hjemmesiden trænger til opdatering. Måske også et vinterprojekt.

4. Pro’en

• Kristian Jeppesen fortalte om undervisningen i år: Juniorafdelingen, 6-13 år, er

gået fra 5-6 aktive til 25-30 aktive. Mellemste juniorer, 14-18 år, prøver at få flere

ud på banen. Store juniorer, 19-25 år, mange nye unge spillere.

• Stor tak til alle begynder-hjælpere, der har været med til at få 120 nye spillere

igennem i år.

• Både herre- og dameelite har plads til flere spillere.

• To rejser til foråret: Porto Santo og Lissabon – Montado. Materiale om rejserne

ligger fremme ved indgangen til klubhuset og udsendes også som nyhedsbrev.

Der kommer også forskellige træningstilbud via nyhedsbrev.

• Der findes en app, Kinexit, der har gode øvelser for golfspillere.

• Samarbejde med Profysio om holdtræning.

5. Evt.

• Forespørgsel og opfordring om dialog angående klosterets planer om

genplantning af gran. Der er en dialog i gang.