Vinterregler 2018/2019

Vi hjælper alle med at bevare banen så intakt som muligt!!
Greens:
Som udgangspunkt spilles til sommergreens hele vinteren.

I tilfælde af frost eller rimfrost, er det ikke tilladt at spille bagni, men forni er åben for spil fra vinterteested til vintergreen.

Brug gerne Pay & Play banen som alternativ til bagni. Her er sommergreens hele året.

Trolley:
Ved anvendelse af trolley henstilles der til kørsel i højre eller venstre side af fairway og gerne i semiroughen.
Lad vognen stå i roughen og tag kun det nødvendige værktøj med frem til bolden. På den måde undgår vi unødvendig slid på fairway.
I tilfælde af frost på fairway henstilles til at anvende bærebag.

Buggy:
Fra 1. november til 1. april er der som udgangspunkt lukket for kørsel med buggy på banen. Klubbens medlemmer kan i særlige tilfælde få en skriftlig tilladelse til at køre buggy på anviste stier.

Fairway:
Der henstilles til at anvende lejeforbedring, således turfmærker undgås.
På grund af den manglende vækst, har græsset i vinterperioden ingen mulighed for restituering, og i tilfælde af frost bliver græssets saft og celler stive og sårbar overfor belastning og sygdomsangreb.

Vis hensyn:
Tag i det hele taget så meget hensyn til banen som muligt, så vi også næste år kan glæde os over en flot og velplejet bane.

Skilte på klubhuset markerer om der spilles efter vinterregler.

Vi håber alle viser forståelse og tager hensyn til vores vinterregler.

God vintersæson til alle
Greenkeeperne og baneudvalget