Program til medlemsmøde 12. november 2018

Mødet starter kl. 19.00

  1. Velkomst og status i forhold til medlemsstatistik og golfspilleren i centrum, ved Povl Munk
  2. Nye medlemmer: Tiltrækning, integrering og fastholdelse, ved Kristian Jeppesen.
  3. Regler 2019: Hans Jørgen Krath
  4. Baneafmærkninger: out of bound Engsløjfen, rødt teested hul 7 Engsløjfen og dropzone hul 7 Klostersløjfen. Regel og handicapudvalget.
  5. Persondataforordningen: status og endelig implementering. Povl Munk
  6. Økonomi: kort status, herunder shoppen. Bjarne Svendsen
  7. Banen: Status.
  8. Shelters: Status ved Leif Jensen
  9. Vandreservoir – vintermedlemskab – spørgsmål – tak for i aften, Povl Munk.