Skade på hul 17

Kære Medlemmer

Bestyrelsen har modtaget underretning fra vores chefgreenkeeper om, at der er foretaget en uautoriseret ukrudtsbekæmpelse på fairway på hul 17, som ikke er udført af nogen i greenkeeperstaben. Uanset motiverne bag denne handling betragter vi i bestyrelsen dette som hærværk, som er meldt til myndighederne.

I forhold til det vil bestyrelsen gerne opfordre medlemmerne til at deltage i den frivillige indsats, som der konstant er brug for i forbindelse med pleje af banen, men som samtidig er organiseret og tilrettelagt i forhold til de behov, som greenkeeperen mener, der er brug for. Vi har alle sammen en mening om rough, greens, fairways, teesteder, brombær og mælkebøtter og den løbende debat er rigtig vigtig. Med tiden skal vi se, om vi kan få en mere konstruktiv vinkel på dele af debatten, således at vores ansatte og veluddannede greenkeeperstab i dialog med medlemmerne kan bruge disse input og samtidig kan medlemmerne måske opnå en lidt bedre forståelse for tingenes tilstand, når de får en professionel vinkel.

I forhold til ovenstående episode er det jo vigtigt, at alle følger greenkeeperens anvisninger.

På Bestyrelsens vegne