Tak for uge 34

Kære Alle

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en stor tak til alle vores ansatte og til alle vores frivillige, der har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med uge 34 ”Made in Denmark”.

Det er mit indtryk, at alt spillede med de udfordringer det selvfølgelig gir’ når 700 greenfeegæster besøger vores klub i den samme uge.

Det gælder alt fra modtagelse af gæster, service på banen, service i klubhuset og opsætning af banen. Samtidig havde vi mange frivillige i Himmerland på hul 2, hvor de også repræsenterede klubben på bedste måde. På golfspilleren i Centrum har vi modtaget en altovervejende positiv feedback på vores indsats på alle områder, og selvfølgelig er der også steder med mulighed for udvikling og disse ting vil vi selvfølgelig tage til os.
En stor tak til alle også til de medlemmer der gav plads og mulighed for, at vi kunne få så mange greenfeespillere på banen.

Vi kan godt tillade os at være stolte over denne fantastiske indsats TAK til ALLE.

På bestyrelsens vegne
Povl Munk