Taler fra jubilæumsreceptionen

På opfordring slås Povl Munk Christensens taler op herunder

Jubilæumstale 2017

Æresmedlem i anledning af vores jubilæum