Medlemsmøde tirsdag 14. november kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden:
Orientering om klubben v. formand Povl Munk Christensen
Orientering om banen v. chefgreenkeeper Jesper Brandt
Orientering om de nye golfregler v. Povl Munk Christensen
Golfspilleren i centrum
Eventuelt
NB:
Herunder kan årets rapport fra Golfspilleren i centrum ses og evt. downloades.

Banerapport

Begyndelse_i_klubben

Managerrapport