Golfring Nordjylland

Kære medlemmer

Bestyrelsen har indgået en aftale om fritspilsordning med Rold Skov Golfklub, Brønderslev Golfklub, Hjørring Golfklub samt Hals Golfklub – kaldet Golfring Nordjylland. Ordningen starter ultimo marts 2016.

Det betyder, at du har mulighed for at spille de 5 baner frit. Tilbuddet er et tilkøb til dit medlemskontingent. Du kan tilkøbe fritspilsordningen i klubben. Prisen er kr. 600,- for hele sæsonen. Indmeldelse/betaling sker i ens hjemmeklub, og fritspilskortet udleveres når gebyr er betalt.

Denne fritspilsordning er ingen afløser for SGN aftalen med ½ greenfee, som stadig er gældende.

”Golfring Nordjylland” er et fantastisk godt tilbud til medlemmer, der har en af de deltagende klubber som hjemmeklub.

Fritspilsmærket er personligt og kan ikke overdrages til andre. Mærket skal bæres synligt på baggen og være forsynet med navn, fritspilsnummer, DGU nummer og årstal.

Alle runder skal registreres i Golf Box via tidsbestilling, denne skal bekræftes på standeren i den besøgende klub senest 10 minutter før starttid. Såfremt dette ikke overholdes, vil der blive opkrævet normal greenfee via ens hjemmeklub.

Evt. misbrug af mærket medfører øjeblikkelig inddragelse af mærket, med orientering til hjemmeklubben.