Medlemsmøde

Sebber kloster Golf Klub

Torsdag d. 19.11.15

Kl. 19:00

I KLUBHUSET

Dagsorden

velskomst ved formand Povl Munk

Årets gang i SKG
Evaluering baneforløb

I september

Info fra Greenkeeper Jesper Brandt

Hvad er planerne med vores bane i fremtiden

Indlæg om regionsgolf 2016

Tilmelding og matcher i 2016 ved Aage Pedersen

Strategi for SKG

Hvad vil vi med vores klub både på kort og lang sigt

Bestyrelsen håber at rigtig mange af jer medlemmer har lyst til at deltage i dette møde.