Standard lokalregel E-5

(Mistet bold eller bold Out of Bounds kan erstattes mod to straffeslag)
Ovennævnte lokalregel har været gældende i Sebber Kloster Golf Klub fra 01-01-2019.
Regel og hcp. udvalget har betragtet det som en prøveperiode. Vi har konstateret at reglen bliver anvendt i yderst begrænset omfang.
Reglen har i perioden ikke kunnet anvendes i klubturneringer, samt turneringer i DGU regi.
Udvalget har af den årsag valgt at udfase lokalregel E-5 fra 15-03 2020.
Af hensyn til afvikling af spillet fremover anvendes regel 18.3 (provisorisk bold).
For evt. nærmere forklaring, kan der rettes henvendelse til henholdsvis Kim Bodholt eller Hans Jørgen Krath.
På udvalgets vegne
Hans Jørgen Krath