Aflysning af kommende arrangementer pga. Covid 19

I forlængelse af udmeldingerne fra den danske regering og sundhedsmyndighederne udskydes SKG’s
generalforsamling, modeshow, åbningsturnering og åbent hus arrangement på ubestemt tid. Alle medlemmer har fået nedenstående brev tilsendt via Golfbox.

 

Kære Medlemmer

Under iagttagelse af Covid 19 og de nyeste påbud fra Statsministeren, med forbud mod forsamlinger af 100 personer, er det bestyrelsens indstilling, at vi på ubestemt tid udskyder vores generalforsamling, hvor der er inviteret ca. 500 medlemmer.

Den nye epidemilov er sat over vores grundlov, vedr. forsamlingsfrihed og dermed selvfølgelig også over vores foreningsvedtægter. Loven vil først blive vedtaget torsdag.

Formandens beretning skal jo ikke godkendes, men det skal vores regnskab, budget og næste års kontingent. Desuden er der 3 forslag fra medlemmerne, som kræver en ordentlig behandling, men ikke nødvendigvis er af afgørende betydning her og nu.

Vores regnskab for 2019 var heldigvis til den rigtig gode side, og selv om vi nu ikke vil stå med et godkendt budget, så lover bestyrelsen, at vi vil passe rigtig godt på økonomien indtil vi kan afholde generalforsamlingen og få den nødvendige godkendelse. Med hensyn til fastsættelse af kontingent er dette først gældende for 2021, hvorfor vi heller ikke er presset på dette punkt.

 

Vedr. klubber i klubben er det i samråd med klubberne og forretningsudvalget bestemt, at de sociale sammenkomster, der dagligt finder sted i klubhuset, stopper indtil videre. Banen er på ingen måde lukket, så det vil være en rigtig god idé at mødes og gå private runder, men når I færdes i klubhuset, så sørg for at I ikke sidder mange det samme sted, der er rigtig god plads og masser af borde.

Der er bestilt håndsprit( håber det kommer snart), som vil stå ved vores touch skærme, ved køleskabet og ved ølanlægget, da det er nogle af de steder, hvor der er alvorlig risiko for smitteoverførsel. Alle andre regler, som er foreskrevet af myndighederne, skal selvfølgelig også overholdes – så vi kan passe på os selv og hinanden.

 

Modeshow, åbningsturnering og åbenthus arrangement er ligeledes udskudt på ubestemt tid.

 

Endelig har jeg en opfordring fra vores Veteran Regions golf. Vi har tilmeldt to hold, men har p.t. kun spillere til det ene, så der mangler ca. 8 spillere, hvor de to til tre gerne skulle være kvinder. Der er ingen handicapbegrænsning og alderen skal være 60+, Turneringen afvikles på forskellige tidspunkter på hverdage. Kontakt kontor@sebbergolf.dk hvis du ønsker at deltage.

 

Er der spørgsmål kan du altid rette henvendelse til sekretariatet.