Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i SKG 15. marts 2018

Referatet kan hentes her:

Referat 15.03.2018 konstituerende bestyrelsesmøde