OBS! OBS! Generalforsamling i SKG’s Venner udsat p.g.a. vejret!

Ny dato for generalforsamlingen er mandag d. 19.3. kl. 19.00

Indkaldelse til generalforsamling i SKG’s Venner mandag d. 5.3.2018 kl. 19.00 med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. Beretning af klubbens virksomhed i 2017
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af medlemskontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt – herunder klubbens fremtid

GemGem