Nyt fra SKG’s Venner

Efter opfordring til at stille op til bestyrelsen af SKG’s Venner, består den nye bestyrelse (endnu ikke konstitueret) af
Ib Kithim
Lars Kjær (greenkeeper)
Erik Hansen
Åge Pedersen
Olav M. Pedersen
SKG’s Venner modtager gerne allerede nu kontingent på 100 kr. for et års medlemskab. Der kan indbetales på konto 9367-2470012024 eller på proboxen.
Konstituering kommer senere.