Invitation til klubmøde omkring rekruttering og fastholdelse af medlemmer

Mødet afholdes d. 28-03 kl. 19.00-ca. 21.30. i klubhuset.

Aftenens program:

  1. Velkomst og en kort orientering omkring intentionerne for styregruppens arbejde.
  2. Kort oplæg til brainstorm i arbejdsgrupper, der vil omhandle emnerne rekruttering af nye medlemmer, fastholdelse af nuværende, dine forventninger som nyt medlem og forslag til nye ideer i tråd med forannævnte.
  3. Opdeling i grupper og igangsætning, der regnes med ca. 20- 30 min. pr rotation. Der bliver en kort pause midtvejs.
  4. Pause og småsnak ca.15. min.
  5. Fremlæggelse og opsummering.

Tak for i aften.

Hvorfor holde møde?

Det er næppe nogen hemmelighed, at klubben de senere år har haft en begrænset tilgang af nye medlemmer, samt at medlemstallet har været dalende.

I lyset af dette blev der nedsat et udvalg, der som arbejdsopgave havde at analysere vores klub omkring rekruttering af nye medlemmer, begynderforløb, de første år i klubben som nyt medlem og iværksætte nye tiltag samt koordinere de i forvejen mange gode tilbud i vores klub.

Til hjælp med dette har vi henvendt os til DGU, som bevirkede et frugtbart samarbejde med konsulent Kim Ulldal, der fortsat vil være tilknyttet projektet.

Vi har i udvalget haft et stort ønske om at komme bredere ud til alle vores medlemmer, derfor ser vi meget gerne, at så mange som muligt vil afsætte tid og deltage i en forhåbentlig givende og udbytterig aften.

Der vil i løbet aftenen blive mulighed for en kop kaffe/the og måske lidt bagværk.

Forhåbentlig på gensyn.

Jesper Thøger Christensen, Poul Munk, Aage Pedersen, Kristian Jeppesen og Hans Jørgen Krath.