Nyhedsbrev fra Baneudvalget

Oktober 2020

Da generalforsamling og medlemsmøde igen er aflyst pga. COVID 19, vil vi i det nye baneudvalg gerne orientere om, hvad der er sket på og omkring banen i det sidste stykke tid.

·       Der er sat snore op forskellige steder på banen, ikke for at genere spillerne, men for at beskytte de udsatte steder, vi har på banen.

·       Der er som forsøg blevet prikket, gødet, sået græs og dresset på alle par 3 huller.

·       Der er blevet kørt stenmel på stier der manglede og ny sti Hul 17 er ved at blive etableret.

·       Der er lavet reparation på hul 2 og 15 ved green ( klar til sæsonstart 2021 ) og samtidig er der lavet en Dropzone, som skal benyttes hvis man havner i området ”areal under rep. med spilleforbud”.

·       Der er lavet reparation af kant på teested hul 1.

Der er rigtig mange ting store som små, vi i baneudvalget gerne ser lavet, men vi mangler frivillige til at lave mange af disse, da vi IKKE kan trække flere timer ud af greenkeeper-staben.

Hvis du gerne vil give en hjælpende hånd i klubben, skriver du bare til en af os i udvalget, så tager vi en snak om hvad og hvordan.

Vi vil gerne henstille til, at alle respekterer de tiltag, der er lavet, således at vores dejlige bane igen kan skinne som en af Danmarks bedste baner.

ORDENSREGLER FOR SPIL PÅ BANEN

Ved spil på Sebber Kloster Golf Klubs bane skal DGU’s golf- og etiketteregler samt Sebber Kloster Golf Klubs ordensregler overholdes.

FRA GREENKEEPEREN
Golfvogne holdes minimum tre meter fra kant af teesteder, greens og bunkers.
Passage mellem greens og bunkers med golfvogne er ikke tilladt.
Mærker og fodspor i bunkers udglattes omhyggeligt med rive, der efter endt brug lægges i bunkeren på tværs af spilleretningen.
Nedslagsmærker rettes op på greens. HUSK: Pitchfork skal medbringes og bruges.
Opslåede tørv lægges på plads.

Hilsen baneudvalget

PS. A bad day at golf, still beats a good day at the office!!