Gaver og mulighed for momsrefusion

Kære medlemmer

Bestyrelsen vil gerne, endnu engang, opfordre dig til at hjælpe. Vi vil også gerne i 2020 have momsrefusion. Hvis du vil hjælpe, drejer det sig om mange penge for klubben – men få for dig. 

Momsrefusion bliver først udbetalt om efteråret det følgende år. I 2018 donerede 160 medlemmer og sponsorer kr. 200 og det udløste en momsrefusion på  kr.164.000. I 2019 lykkedes det os at få 135 medlemmer og sponsorer til at donere kr. 200, hvilket netop er resulteret i en momsrefusion på kr. 174.490.

Gavebeløbet for 2020 vil gå til en læ- og informationsbygning ved hul 1, hvor der er mulighed for udover at søge læ, også at blive informeret om konverteringstabeler, lokalregler, midlertidige lokalregler, arbejder på banen og hvad gæster og medlemmer i øvrigt kan have brug for inden de starter på en runde golf.

Betingelserne er følgende: 

  1. Minimum 100 MEDLEMMER/SPONSORER skal senest 31. december 2020 have givet klubben en gave på minimum 200 kr. Gaven er fuldt fradragsberettiget i skatten, hvis vi får CPR- eller CVR-nummer.
  2. Klubben skal have min. 300 medlemmer, hvilket vi opfylder. 
  3. Gaven må ikke være en del af kontingentet. 
  4. Puljen til momsrefusion er på 165 millioner kr., og hvis ansøgningerne overstiger dette, reduceres der forholdsmæssigt. 
  5. Vedtægterne skal opfylde betingelserne. Det gør de. 

Det, du skal gøre, er at benytte en af følgende 3 metoder: 

  1. Overfører beløbet til reg. nr. 9367 konto 4584780806. Skriv gave og medlemsnummer. 
  2. Overfører beløbet til reg. nr. 8461 konto 0001114517. Skriv gave og medlemsnummer. 
  3. Betale på Probox vælg varer/udlejning og dernæst gave til klubben. Skriv Gave og medlemsnummer. 

Hvis du vil have fradrag for beløbet, skal du udfylde og aflevere dit medlemsnummer, navn, adresse og Cpr-nummer på en blanket, som ligger klar både i shop og på skranken ved kontoret. Blanketten skal afleveres på kontoret senest 31. december 2020. Vi står for indberetningen til skat, du kan ikke selv foretage dig noget i den forbindelse. Vi håber meget, at I igen vil støtte op om Sebber Kloster Golf Klub.

Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 22 10 45 00.

På bestyrelsens vegne

Povl Munk