Kontingent 2018

Klubben udsender kontingentopkrævninger omkring d. 8/12-17 for 2018. Betalingsfristen er primo januar.
– Husk kontingentet opkræves for hele året 2018, dvs. at beløbet på opkrævningen, der udsendes, er på 5.700 kr.
Vi vil meget gerne have kontingentbetalingen så tidligt, som det er jer muligt, for på den måde trækker vi mindre på kassekreditten i december og har dermed færre renteudgifter. De første 6, der betaler kontingent for 2018, vinder hver 3 greenfeebilletter.

Sidste frist for ændring af medlemsskab eller udmeldelse af klubben fra 2018 er iflg. klubbens vedtægter d. 31/12-17, og dette skal ske skriftligt til kontoret, men hvis du allerede nu ved, at du fra 2018 vil ændre dit medlemskab eller udmeldes, så vil vi meget gerne, at du senest d. 5/12-17 giver besked til kontoret, så vi får udsendt de rigtige fakturaer vedr. kontingent for 2108.