Generalforsamling i SKG

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling 2017

Torsdag d. 16. marts 2017
kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 5
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for igangværende år og fastsættelse af fuldtidskontingent for det kommende år.
5. Forslag fra bestyrelsen, pt. ingen
6. Forslag fra medlemmerne, ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  •   Jørgen Nielsen, villig til genvalg.
  •   Henrik Eeg Knudsen, ikke villig til genvalg.
  •   John Sohn, ikke villig til genvalg.

8. Valg af revisor, forslag Beierholm.
9. Eventuelt.
Regnskab med revisionsprotokollat ligger til gennemsyn i sekretariatet.

OBS! Regnskabet kan hentes ved at klikke herunder

 Regnskab 2016