Referat af bestyrelsesmøde 18. september

Referatet kan hentes her:

Referat 18.09.2018