Opdatering om Covid19-forholdsregler samt midlertidig lokalregel

Kære Medlemmer
DGU anbefaler fortsat to-bolde, og den opfordring følger bestyrelsen – det er gået rimeligt i den forgangne tid, dog vil vi gerne indskærpe to ting:

  1. Da der ikke lukkes igennem, kræver det tålmodighed fra alle, når banen er fyldt op. Den langsomste bold bliver jo således også den hurtigste bold, da alle følges ad, og spillerne må forvente et par timer på forni og en time og tre kvarter på bagni – det vil for nogens vedkommende kræve tålmodighed, og det er der så brug for i denne periode.
  2. Når spillerne har færdigspilleet runden, skal man forlade området og ikke samles seks / otte spillere på bænkene omkring banen – det er en del af forudsætningen, for at vi holder åbent.

Vi har sendt greenkeeperne hjem i påsken, så de kommer først igen tirsdag, det kan betyde lidt langhårede greens, men de bliver klippet igen tirsdag efter påske. Når greenkeeperne arbejder, skal der fortsat udvises respekt for deres arbejde og i visse tilfælde, hvor det ikke vil give mening hele tiden at træde væk, må spillerne acceptere at samle bolden op og gå videre til næste hul. I de fleste tilfælde vil I blive vinket igennem, men indtil da skal man ikke slå bolde, der kommer i nærheden af dem.
Der er opsat blå pæle ved flere Arealer under reparation, og vi anbefaler, at I dropper ud, selvom reglen giver jer lov til at spille bolden, som den ligger. Der er sået græs på stederne, så lad os give græsset så meget ro som muligt. På hul fem er der opsat en snor, som selvfølgelig skal respekteres – kør højre eller venstre om snoren, så græsset kan få fat på det stykke bagved snoren.
God fornøjelse med spillet og bemærk ny midlertidig lokalregel.

Midlertidig lokal regel gældende til 01-05-20
Oplæg på fairway:
Der kan lægges op på fairway indenfor et scorekort, eller ved større beskadigede områder, nærmeste punkt for fuld lempelse ikke nærmere flaget.
Der er lempelse for luftningshuller overalt på banen.

Større omhu på banen:
Da der ikke er river i bunkers er det ikke så nemt at rette fodspor og slagmærker op. I opfordres dog til at rette op efter jer, det kan gøres med fødder eller jern. Bunkers vil blive revet en gang om ugen, så for en tålelig oplevelse i bunkers, bør der udvises lidt større omhu.
Regel og hcp. Udvalg.