Nyt fra SKG’s Venner

Bestyrelsen har fået følgende udseende:
Erik Hansen                    Formand
Olav Mylius Pedersen   Kasserer
Aage Pedersen                Næstformand
Ib Kithim                         Medl.
Lars Kjær                         Medl.
Igangværende projekt: Web-kamera til visning på klubbens hjemmeside, så man hjemmefra kan se, om der spilles til vintergreens. Samme sted som vintergreenskiltet, bliver der et skilt som viser vore gæster, hvornår de forskellige klubber i klubben spiller.
Kommende emne: Restbeløb til persienner på sydsiden i klubhuset.
Hvis der er nogen, der går rundt med ideer til kommende opgaver, hører vi gerne fra jer.
Så kom ud af busken og støt Vennerne og dermed VORES klub.
Det kan gøres ved overførsel af 100 kr. eller mere, hvis du har lyst.  Kontonr. 9367 2470012024. Eller på Probox. Ja, Olav modtager også kontant betaling.
  Bestyrelsen i Vennerne