Momsrefusion for 2018

Kære medlemmer

Så er der nyt vedr. vores refusion af betalt moms for året 2018.  Vi har i dag fået meddelelse fra skattestyrelsen om, at vi får udbetalt

165.277,00

Som bekendt er vi i øjeblikket i gang med at få mindst 100 medlemmer til at indbetalt kr. 200,00 som en gave til klubben i 2019. P.t. har 82 medlemmer indbetalt de 200, men vi mangler stadig mindst 18 medlemmer der skal indbetale de 200 for at vi kan ansøge om refusion af den moms vi har indbetalt til skat i 2019. Så derfor håber vi MEGET på, at flere medlemmer vil indbetale gavebeløbet på 200 snarest og senest 31.12.2019.

Det, du skal gøre, er at benytte en af følgende 3 metoder:

  1. Overføre beløbet til reg. nr. 9367 konto 4584780806. Skriv gave og medlemsnummer.
  2. Overføre beløbet til reg. nr. 8461 konto 0001114517. Skriv gave og medlemsnummer.
  3. Betale på Probox vælg varer/udlejning og dernæst gave til klubben. Skriv Gave og medlemsnummer.

Hvis du vil have fradrag for beløbet, skal du udfylde og aflevere dit medlemsnummer, navn, adresse og Cpr-nummer på en blanket, som ligger klar både i shop og på skranken ved kontoret. Blanketten skal afleveres på kontoret senest 31. december 2019. Vi står for indberetningen til skat, du kan ikke selv foretage dig noget i den forbindelse. Vi håber meget, at I igen vil støtte op om Sebber Kloster Golf Klub.

Skulle du have spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 22 10 45 00.

Bedste julehilsner
Bjarne Svendsen
Kasserer/ 25270200