Medlemsmøde tirsdag 12. november kl. 19.00

Vel mødt i klubhuset!

Punkter:

●  Økonomi herunder kontingent for 2020

●  Banestatus

●  Rekruttering af medlemmer

●  Ønske om flere frivillige

●  Golfspilleren i centrum

●  Eventuelt