LOKALREGLER for Sebber Kloster Golf Klub

.

 1. Banemarkeringer:
 • Hvide pæle – Out of bounds
 • Røde pæle – Strafområde
 • Blå pæle – Areal under reparation
 • Blå pæle med grøn top – Areal under reparation med spilleforbud
 1. Ikke flytbare forhindringer, lempelse i henhold til Regel 16.1:
 • Afstandsmarkeringer
 • Træer med støttepæl
 • Skilte
 • Pumpehus og brønd hul 9 Klostersløjfen
 • Stenmel under klokker på hul 3-8-16
 • Markeringer af Areal under reparation.
 1. Out of bounds grænsen til venstre for hul 9 Klostersløjfen er defineret, som den banenære asfaltkant af Bjerregårdsvej.
 2. Out of bounds grænsen for Engsløjfen (Pay and Play) er yderligere defineret, som den banenære kant af Bjerregårdsvej.
 3. Myretuer overalt på banerne er efter spillerens eget valg, Løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller Areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse efter Regel 16.1.

Straf for overtrædelse af ovennævnte regler:

Hulspil: Tab af hul.

Slagspil: 2 strafslag.

Godkendt august 2020

DANSK GOLF UNION