Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har efter valg på generalforsamlingen konstitueret sig således:

  • Formand: Povl Munk Christensen
  • Næstformand: Jørgen Nielsen
  • Kasserer: Bjarne Svendsen
  • Sekretær: Hanna Kristensen
  • Leif Harboe
  • Lene Merethe Krath
  • Kjeld Stepien
  • Suppleanter: Ole Nicolajsen og Jesper Carl

Referat af generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden, når det er blevet underskrevet.