Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i henhold til vedtægternes § 5 1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for igangværende år og fastsættelse af fuldtidskontingent for det kommende år.

5. Forslag fra bestyrelsen, pt. ingen
6. Forslag fra medlemmerne, ingen
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

  •  Povl Munk Christensen, villig til genvalg.
  •  Helle Rahbek Thomsen, villig til genvalg.
  •  Bjarne Svendsen, villig til genvalg.
  •  Kalle Jensen, villig til genvalg.Følgende suppleanter er på valg:
  •  Hanna Kristensen, villig til genvalg.
  •  Lene Merete Krath, villig til genvalg. 8. Valg af revisor, forslag Beierholm.9. Eventuelt.
    Regnskab med revisionsprotokollat ligger til gennemsyn i sekretariatet.