Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

I henhold til vedtægternes § 4 indkalder en enig bestyrelse til ekstra ordinær generalforsamling:
Torsdag den 21. september 2017 kl. 1900 i klubhuset
med to punkter på dagsordenen:

Pkt. 1.: Indgåelse af leasingaftaler i forbindelse med udskiftning af maskiner på greenkeepergården.
Pkt. 2.: Forhøjelse af kontingent for 2018 med 200,- kr. for fuldtidsmedlemmer.

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

NB: Vi har fået accept af Adam Saunte til indgåelse af leasingaftale 200.000, samt leje af brugt frontlæsser.