Midlertidig lokalregel forlænges til udgangen af september

Af hensyn til banens pleje og fairplay for spillerne indføres midlertidig lokalregel for det generelle område, klippet til fairway højde eller lavere. Den midlertidig lokalregel gælder for luftningshuller og ikke mindst beskadiget områder med ingen eller lidt græs.
Den midlertidig lokalregel er gældende frem til og med 31. maj 2020, hvor vi håber på at vejr og vind er med os så banen igen kan spilles på normal vis.
Midlertidig lokalregel gældende til og med 30. september
 
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairway højde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placerer den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelses område:
 
    • Referencepunkt for luftningshuller:                                   Boldens oprindelige sted.
    • Referencepunkt ved beskadiget områder:                        Nærmeste punkt for fuld lempelse.
    • Størrelse af lempelsesområde målt fra referencepunkt: Længde af et scorekort med følgende begrænsninger
  • Må ikke være tættere på hullet
  • Skal være i det generelle område
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med midlertidig lokalregel: Generel straf efter regel 14.7a
 
Regel- og HCP udvalget