Golfring Nordjylland

Nyt medlemstilbud i 2016 blev en stor succes og fortsætter i 2017

I februar 2016 indgik Sebber Kloster Golfklub, Hals Golfklub, Rold Skov Golfklub, Brønderslev Golfklub og Hjørring Golfklub i et samarbejde ”Golfring Nordjylland”, hvor medlemmerne i de 5 klubber for kr. 600, kunne tilkøbe sig ret til at spille frit i alle 5 klubber.

De 5 klubber har nu evalueret samarbejdet, og der er enighed om at fortsætte samarbejdet i 2017. I Løbet af 2016 har knap 1.000 fuldtidsmedlemmer i de 5 klubber gjort brug af tilbuddet, og i klubberne kan det også ses, at der er gjort flittigt brug af ordningen i klubberne. De tilmeldte til ordningen udgør ca. 25% af det samlede antal fuldtids medlemmer i de 5 klubber, så ordningen har været en stor succes, og blandt de tilmeldte udtrykkes der også stor tilfredshed med ordningen.

golfring_nordjylland_logoSå det var naturligt, at der på et evalueringsmøde i september blev aftalt at fortsætte med Golfring Nordjylland i 2017, og i den forbindelse udtaler Christian Grande fra Brønderslev Golfklub: ”Vi synes det har været et rigtigt godt medlemsgode, og vi er glade for den store opbakning. Vi kommer nu til at bruge efteråret og vinteren på 2017 samarbejdet, så vi kan få endnu flere med på ordningen, og måske kunne vi også give de tilmeldte yderligere muligheder i 2017”

golfring-nErik Veggerby fra Hals Golf Klub, som er en af de tilmeldte, udtaler sig på vegne af en række spillere i Hals som alle er medlem af Golfring Nordjylland:

”Spil i regi af Golfring Nordjylland har været et fantastisk golftiltag for klubbens medlemmer. Vi har mulighed for at spille de forskellige baner til en meget fornuftig pris. Vi i Hals Golf Klub har vores eget hold, som vi kalder “morgenholdet”. Vi spiller 3 gange om ugen året rundt. Vi har lavet vores egen turnering i Golfring Nordjylland hvor vi spiller 10 runder, to hvert sted. Vi har 3 præmier hver gang. Vi kårer årets nr. 1 – 2 – 3 hvor de to dårligste runder må tages fra.

Vi vil samtidig rette en stor tak til de implicerede klubber hvor vi er blevet modtaget så utrolig godt”