Golfring 2020 og COVID-19-relateret vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne

Kære GOLFRING 2020 medlem

Vi er glade for at kunne fortælle, at fra på torsdag den 17. april genåbner GOLFRING 2020 på alle seks baner. Som følge af forskelligt ”set-up” på de respektive baner og klubhuse, så henstiller vi til, at man sætter sig ind i de forhold, som er gældende hos den klub, man besøger. Vi vil gerne i fællesskab pointere vigtigheden af, at man følger de restriktioner, som er gældende hvert enkelt sted, og at man selvfølgelig følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kun på den måde kan vi fortsat forsvare at holde banerne åbne.
Da det ikke alle steder er muligt at bekræfte starttider, er det midlertidigt ikke nødvendigt. Det er så til gengæld ekstra vigtigt, at du er meget disciplineret i forhold til at få slettet eventuelle tider, som ikke bruges. Det er selvsagt stadig forbudt at gå ud og spille uden at have booket en tid.
Vi glæder os til at se jer på de forskellige baner og håber på en masse glade golfrunder.

COVID-19-relateret vejledning og anbefalinger til Golf- og Handicapreglerne

R&A har efter henvendelser udfærdiget en vejledning til undtagelser og tilpasninger til Golfreglerne i lyset af Corona-situationen. DGU har bearbejdet disse til danske forhold. Undtagelserne og tilpasningerne er gældende, indtil DGU annullerer dem.

Håndtering af scorekort

For at imødekomme usikkerhed om udveksling af scorekort tillades det indtil videre at fravige forholdene i Regel 3.3b vedr. fysiske scorekort.

● Det er ikke nødvendigt fysisk at aflevere et scorekort, hvor det er muligt selv at indtaste sin score via internet eller app, og markøren godkender den elektronisk.

● Hvor egen indtastning ikke forefindes, må spilleren føre sig egen score og markøren skal ikke fysisk godkende og signere kortet, men kan nøjes med en mundtlig godkendelse.

Flagstænger

● Klubben kan, som en midlertidig ordensregel, vælge at kræve, at spillerne beholder flagstænger i hullet til enhver tid.

● Klubben kan vælge ikke at have flagstænger i hullerne

Hullet og bold i Hul

Der ændres ikke på definitionen af Hul. Dog accepteres, at hullets dybde kan være mindre end 101,6 mm.

Definitionen af i Hul ændres til nedenstående, og en runde spillet under disse forhold kan være handicaptællende:

● Bolden anses for at være i Hul, hvis bolden ligger stille i hullet, og nogen del af bolden er under greenens overflade.

Bunkers

River anbefales fjernet.

Selvom bunkers under disse forhold ikke kan udglattes som normalt, ændres der ikke ved Golfreglerne. Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Runder spillet under disse forhold kan være handicaptællende.