Frivilligmatch søndag den 10. oktober

Frivilligmatch med mødetid kl. 8.30 og gunstart kl. 9.00.

Igen i år afholdes der en turnering for de frivillige, der i årets løb har ydet en indsats for klubben.
Vi er så heldige, at rigtig mange medlemmer yder et stort stykke frivilligt arbejde for klubben. Det drejer sig f.eks. om

  • roughklipning og anden banepleje
  • hulhold
  • pasning af driving range
  • arbejde/pasning i og omkring klubhuset
  • deltagelse i udvalg
  • hjælp til arrangementer

Hvis du kan se dig selv i en af disse ”pinde”, eller hvis du laver noget andet for klubben, der ikke er nævnt her, men som vi helt sikkert sætter pris på, så meld dig til Turnering for Frivillige i golbox under turnering senest tirsdag den 5. oktober kl. 16.00. Såfremt du har spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Jørgen Nielsen 20688781 eller Bjarne Svendsen 25270200.

Bedste hilsner
Bestyrelsen for Sebber Kloster Golf KLub