Fredet lilla gøgeurt

Dette er Lilla Gøgeurt. Den er totalfredet, og vi er så heldige, at den findes på hul 13 – til venstre for søen. I øjeblikket er der opsat nogle snore, men efter aftale med Ole Haag, DGU, så vil der blive opsat blå pæle med grøn top, hvilket betyder areal under reparation eller miljøområde. Der bliver dermed spilleforbud inden for arealet, og der skal droppes ud nærmeste vej uden at komme tættere på flaget.