Begynderarrangement

Begynderudvalget

Vi har prøvet at kontakte omegnens borgerforeninger og beboerforeninger i Nibe.

Der er blevet vist interesse fra flere af foreningerne, men nogle foreninger kunne ikke deltage den valgte dag, så vi laver et nyt arrangement først i august. Dato følger senere.

Der var 7, som tog imod tilbuddet d.11/06. Vi fortalte om Sebber Kloster Golf Klub og begyndertræning, hvorefter vi slog bolde ud og senere afviklede en Texas match på Eng sløjfen.

Efter matchen hyggede vi os med grillpølser og uddelte præmier til vindende hold med 35 slag for de 9 huller, som vi spillede.

Alle viste interesse for medlemskab.

 

Vi starter nye begynderhold efter sommerferien. Evt. interesserede bedes rette henvendelse til Begynderudvalget.

Aage Pedersen                23312452    mail. aage@bjergheden.dk

Børge Pedersen               24633767    mail. sisa@mail.tele.dk