Ang. generalforsamling 2020

Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal indkaldes til generalforsamling d. 24. november, og at vi venter med afholdelsen til næste år, når situationen forhåbentlig er blevet bedre. Begrundelserne for beslutningen er nedenstående:

  1. Smittetrykket har været stigende den seneste tid, og risikoen for at blive smittet er derfor kraftigt stigende. Derfor skal vi alle passe bedre på.
  2. De nuværende ”regler” vedr. afholdelse af generalforsamlinger m.m. i foreninger med op til 500 deltagere på særlige vilkår, er foreløbig kun gældende indtil 22. nov (2 dage før evt. generalforsamling).
  3. Der kan være en hel del medlemmer, der føler det utrygt at deltage i generalforsamlingen og derfor bliver hjemme. Vi er klar over, at de kan lade sig repræsentere med en fuldmagt, men det kræver så, at de ved, hvem der deltager.
  4. Der er efter vores opfattelse ikke ”livsvigtige” spørgsmål, der nu og her kræver en generalforsamlingsbeslutning.
  5. Fyldigt materiale vedr. regnskab og budget er tidligere sendt ud til medlemmerne. Efter næste bestyrelsesmøde udsendes en opdateret udgave.