Beauté Pacifique – aftenarrangement

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19 byder vi velkommen her i klubhuset til et aftenarrangement med besøg fra Beauté Pacifique.

Vi byder på et glas vin og frugt under arrangementet, og i pausen byder Beauté Pacifique på kaffe m/småkager.
Prisen for at deltage er 25 kr. og tilmelding bindende.

Vi ser frem til en rigtig hyggelig aften og håber på mange tilmeldinger til et par hyggelige timer.

Du kan tilmelde dig ved at skrive dig på listen, ringe eller sende en sms til Anja på mobil 40963555 eller Evy på mobil 61418743

Cross Country turnering søndag 8. november.

HUSK! sidste tilmelding til Cross Country turneringen på søndag 8. november, er torsdag 5. november kl. 16.00 på GolfBox. Det er en åben turnering, så hvis du har en bekendt som har lyst til at spille banen på en ny spændende og udfordrende måde at spille banen på, så tag denne person med.

Med venlig hilsen
Turneringsudvalget

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen . Referat fra bestyrelsesmødet den 13. oktober 2015.  er nu tilgængeligt.
Se det her

SKG 19. november 2015

Konkurrencer

Vi har i år haft 2 konkurrencer i Sebber Kloster Golf Klub

Konkurrence i uge 34.

Alle der havde spillet en runde på vores bane i denne uge kunne lægge sit scorekort i kassen og være med i lodtrækningen om et gavekort på 500 kr. til et ophold på Sebber Kloster.

Vinderen blev følgende:

Morten Vejlmark Odense Eventyr Golfklub
Lars Ringsing Henriksen Svendborg Golf Klub
James Anthony Nolan Hedeland Golfklub
Søren Peter Hedegaard Struer Golfklub
Gertrud Kongsgaard Struer Golfklub

Vi siger tillykke til alle vindere og de har alle fået besked via mail.
Indvigelse af NIbe Torv 

Ved indvigelse af det nye torv i Nibe var vi tilstæde og havde en konkurrence, hvor man skulle gætte hvor mange golfbolde der var i en bovle. De 5 som kom tættest på fik 4 greenfee billetter til Pay & Playbanen incl. 15 min. lektion og lån af udstyr.

Vinderne blev følgende:

Per Frost
Ingelise Nielsen
William Behrnsdorff
Henrik Larsen
Helle Hansen

Vi siger tillykke til vinderene og har givet dem alle besked via mail.

HUSK timelding til klub 9 Afslutningsturnering

Husk sidste tilmelding til Klub 9 Afslutningsturnering på den 24/9 kl. 16.00. Så hvis du vil deltage i denne festlige og hyggelig turnering,så tilmeld dig nu på gollbox.

Turnering for Frivillige

Søndag 20. september afholder vi turnering for alle jer frivillige, ja vi er så heldige, at rigtig mange medlemmer yder et stort stykke frivilligt arbejde for klubben. Det drejer sig f.eks. om

–  Roughklipning og anden banepleje
–  Hulhold
–  Pasning af drivingrange
–  Arbejde i og omkring klubhuset
–  Deltagelse i udvalg
–  Hjælp til arrangementer

Hvis du kan se dig selv i en af disse ”pinde”, eller hvis du laver noget andet for klubben der ikke er nævnt her, men som vi helt sikkert sætter pris på, så meld dig til Turnering for Frivillige.

Læs mere og tilmeld dig her

Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Husk tilmelding til Løvfaldsmatchen

Husk sidste tilmelding til Løvfaldsmatchen er på torsdag den 25/9 kl. 16.00. Så hvis du vil deltage i denne festlige og hyggelig turnering,så tilmeld dig nu på gollbox.

Tak for uge 34

Kære Alle

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en stor tak til alle vores ansatte og til alle vores frivillige, der har ydet en helt ekstraordinær indsats i forbindelse med uge 34 ”Made in Denmark”.

Det er mit indtryk, at alt spillede med de udfordringer det selvfølgelig gir’ når 700 greenfeegæster besøger vores klub i den samme uge.

Det gælder alt fra modtagelse af gæster, service på banen, service i klubhuset og opsætning af banen. Samtidig havde vi mange frivillige i Himmerland på hul 2, hvor de også repræsenterede klubben på bedste måde. På golfspilleren i Centrum har vi modtaget en altovervejende positiv feedback på vores indsats på alle områder, og selvfølgelig er der også steder med mulighed for udvikling og disse ting vil vi selvfølgelig tage til os.
En stor tak til alle også til de medlemmer der gav plads og mulighed for, at vi kunne få så mange greenfeespillere på banen.

Vi kan godt tillade os at være stolte over denne fantastiske indsats TAK til ALLE.

På bestyrelsens vegne
Povl Munk

Skade på hul 17

Kære Medlemmer

Bestyrelsen har modtaget underretning fra vores chefgreenkeeper om, at der er foretaget en uautoriseret ukrudtsbekæmpelse på fairway på hul 17, som ikke er udført af nogen i greenkeeperstaben. Uanset motiverne bag denne handling betragter vi i bestyrelsen dette som hærværk, som er meldt til myndighederne.

I forhold til det vil bestyrelsen gerne opfordre medlemmerne til at deltage i den frivillige indsats, som der konstant er brug for i forbindelse med pleje af banen, men som samtidig er organiseret og tilrettelagt i forhold til de behov, som greenkeeperen mener, der er brug for. Vi har alle sammen en mening om rough, greens, fairways, teesteder, brombær og mælkebøtter og den løbende debat er rigtig vigtig. Med tiden skal vi se, om vi kan få en mere konstruktiv vinkel på dele af debatten, således at vores ansatte og veluddannede greenkeeperstab i dialog med medlemmerne kan bruge disse input og samtidig kan medlemmerne måske opnå en lidt bedre forståelse for tingenes tilstand, når de får en professionel vinkel.

I forhold til ovenstående episode er det jo vigtigt, at alle følger greenkeeperens anvisninger.

På Bestyrelsens vegne